• TÜRKAK
    Personal TS EN ISO1EC 1704
    AB-0285-P
  • MYK
    Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşu
    YB-0216
İNŞAAT USTASI
USTALIK BELGESİ
Diğer Hizmetlerimiz Başvuru Yap
İNŞAAT BOYACISI
USTALIK BELGESİ
Diğer Hizmetlerimiz Başvuru Yap

Bizden Haberler

İşsizlik Şartları

HANGİ DURUMLARDA İSTİRAHAT RAPORU VERİLİR VE İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEĞİNDEN YARARLANMA ŞARTLARI NELERDİR? 5510 Sayılı sosyal güvenlik yasası kapsamında yeni adıyla 4/a sigortalı, eski adıyla S.S.K sigortalı olanlar adına iş kazası ve meslek hastalıkları, analık, hastalık kapsamında bu sigorta kollarına prim ödenir. İş

Kıdem Tazminatına Dahil edilecek ödemeler

25.08.1971 tarih ve 1475 sayılı İş Kanunu'nun 14. maddesi hariç tüm maddeleri,4857 sayılı İş Kanun ile yürürlükten kaldırılmıştır. Kıdem tazminatı fonuna ilişkin Kanunun yürürlüğe gireceği tarihe kadar işçilerin kıdemleri için 1475 sayılı İş Kanunu'nun 14. maddesi hükümlerine göre kıdem tazminatı hakları saklıdır.

1475 Sayılı Kanun 14.Madde

KIDEM TAZMİNATI 1475 SAYILI İŞ KANUNU MADDE 14 — (Değişik birinci fıkra: 29.7.1983-2869/3 md.) Bu Kanuna tabi işçilerin hizmet akitlerinin : 1- İşveren tarafından bu Kanunun 17 nci maddesinin II numaralı bendinde gösterilen sebepler dışında, 2- İşçi tarafından bu Kanunun 16 ncı maddesi uyarınca, 3- Muvazzaf askerlik

Huzur Hakkı

5510 sayılı Kanun'un 4/b maddesinin 3. alt bendine göre limited şirket ortakları ve anonim şirketlerin yönetim kurulu üyelerinin sosyal sigorta kapsamına alınması ihtiyari değil, yasal bir zorunluluktur. Huzur hakları GVK'nı 61. maddesinde üret sayılmıştır. Anılan Kanun'un 63/2. maddesinde üretin safi tutarın

Harcırah

Yolluklar (Harcırah Gündelikleri) : Yol yardımı ve yolluk kavramı mevzuatımızda sürekli karıştırılmaktadır. Temelde çok önemli farkları olmak ile birlikte Yol yardımından SGK primlerinin kesilerek yollukların ise SGK primleri konusunda girmediği bilinmektedir. Aşağıda Sn. Resul Kurt ve Sn. Mehmet Maç'ın konu ile ilgili

Bireysel Emeklilik Devlet Katkı Payı

Resmî Gazete Sayı : 28512 YÖNETMELİK Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı)'tan: BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE DEVLET KATKISI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, bireysel emeklilik sisteminde katılımcıların katkı paylarına karşılık olarak

Tümünü Görüntüle