Yönetim Taahhüdümüz


Aker Mesleki Yeterlilik Merkezi Üst Yönetimi olarak;

 • Belgelendirme faaliyetleri ile ilgili olarak kanun, mevzuat, yönetmelik, standartlar ve prosedür şartları dışına çıkmayacağımızı,
 • Belgelendirme hizmetlerinin TS EN ISO/IEC 17024 Standardına ve MYK mevzuatına uygun olarak gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan tüm kaynakları sağlayacağımızı,
 • Belgelendirme faaliyetinin tüm aşamalarında; herhangi bir tarafın baskısı veya etkisi altında kalmaksızın ilgili yasal gereklilikler çerçevesinde tarafsızlığının korunacağını,
 • Belgelendirme faaliyetlerini tarafsız bir şekilde yürüteceğimizi, tarafsızlığa yönelik riskleri devamlı surette belirleyeceğimizi ve tarafsızlığı tehlikeye atacak ticari, mali veya diğer baskılara izin vermeyeceğimizi,
 • Başvuru sahipleri, adaylar ve belgelendirilmiş kişilere ilişkin olarak tarafsız davranacağımızı,
 • Belgelendirme de; aşırı mali şartlar veya bir birlik veya gruba üye olunması gibi diğer sınırlayıcı şartlara dayandırarak kısıtlamayacağımızı, başvuru sahipleri ve adayların erişimini haksız olarak zorlaştırıcı ve engelleyici prosedürler takip etmeyeceğimizi,
 • Yürütülen belgelendirme faaliyetlerine ilişkin hüküm verme bağımsızlığı ve doğruluğuyla çatışmaya neden olabilecek hiçbir faaliyetin içinde yer almayacağımızı,
 • Belgelendirmeyi etkileyebilecek başka faaliyetleri yürütmeyeceğimizi ve faaliyetlerimizin finansmanını öz kaynaklarımızla karşılayacağımızı,
 • Belgeyi verme, sürdürme, yenileme, kapsamını genişletme ve daraltma, askıya alma ve iptal etme dâhil olmak üzere, belgelendirme ile ilgili kararlara dair yetkiyi ve sorumluluğu üstleneceğimizi,
 • Belgelendirme faaliyetlerinde görev ve sorumlulukları olan personelin, görev çelişkisi veya çıkar çatışması olması durumunda gerekli tüm önlemleri alacağımızı,
 • Belgelendirme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi boyunca elde edilen veya oluşturulan tüm bilgileri gizlilik ilkesine bağlı olarak yürüteceğimizi, çalışmaların tarafsızlığını sağlamak amacı ile tüm çalışanlarımız ile Aker Mesleki Yeterlilik Merkezi arasında Gizlilik sözleşmesi yapıldığını,
 • Belgelendirme faaliyetleri sırasında elde ettiğimiz bilgileri; yasaların bu tür bilgilerin açıklanmasını gerektirdiği durumlar hariç açıklamayacağımızı, yasal zorunluluktan dolayı gizli bilgileri vermemiz gerektiğinde, yasal bir engel yoksa temin edilecek bilgileri söz konusu kişiye bildireceğimizi,
 • Belgelendirme faaliyetlerinde görev alan personele, kararlarını etkileyecek hiçbir baskı uygulamayacağımızı,
 • Herkesin şikâyet ve itiraz hakkını kullanabilmesine imkân vererek; hiçbir etki altında kalmadan şikâyet ve itirazları objektif olarak değerlendirip sonuçlandıracağımızı,
 • Belgelendirme faaliyetleri kapsamında üçüncü taraflara karşı oluşabilecek zarar veya risklere karşı Mesleki Sorumluluk Sigortası yaptırdığımızı,
 • Mesleki eğitimler vermediğimizi,
 • Aker Mesleki Yeterlilik Merkezinde ki tüm çalışanlar (belgelendirme süreci çalışanları, tam zamanlı ya da yarı zamanlı sınav yapıcılar, gözetmenler) ve görev alan tüm komite üyeleri üstlendikleri bütün görevlerde bağımsız olduklarını ticari, mali ve diğer baskılardan uzak oldukları ve olacakları bu beyanla garanti altına alınacağını,

Taahhüt ederiz


Paylaş: