Başvuru Süreci


Başvurular Bireysel Başvuru ve Tek Nokta Başvurusu olmak üzere iki şekilde alınmaktadır.

Bireysel Başvuru:

Başvuru sahibinin, Aker Mesleki Yeterlilik Merkezine yerinde başvuru formu doldurarak veya www.akermeslekiyeterlilik.com üzerinden online bölümünden veya merkezimize gelerek yaptığı başvurudur.

Bireysel Aday Başvurusu yapacak kişilerin öncelikle belge almak istedikleri mesleği tespit etmesi gerekmektedir (Bunun için web sitemizde Sektörler bölümünü inceleyebilirsiniz)

İkinci adım olarak Başvuru Formunu doldurmaları gerekmektedir. Online Başvuru işlemleri için: tıklayınız

İlgili meslek için Aker Mesleki Yeterlilik Merkezi hesabına sınav ücretinin ödenmesi gerekir. Sınav ücreti ödenirken; dekontun açıklama kısmına ad-soyad ve sınava ait meslek bilgisinin yazılması gerekmektedir (Sınav Ücret Listesini Sınav ve Belgelendirme Süreci bölümünden inceleyebilirsiniz)

Sınav ücretini yatırmayan Başvuru Sahibinin başvurusu değerlendirilmeye alınmaz.

Aşağıdaki evrakların;

 • Başvuru Formunun ıslak imzalı hali
 • Bir adet Kimlik Fotokopisi
 • Sınav ücreti ödeme dekontu
 • Başvuru yapılan ulusal yeterliliğin, yeterlilik sınavına giriş şartları kısmında belirtilen belgeler (Sektörler bölümünden ilgili mesleğe ait Sınav Şartnameleri başlıklarından bakabilirsiniz)
 • Belge Kullanım Sözleşmesinin ıslak imzalı hali (Belge Kullanım Sözleşmesine ulaşmak için: tıklayınız)

Aker Mesleki Yeterlilik Merkezine teslim edilmesi gerekmektedir. (Kargo/Posta yoluyla veya Aker MYM direkt gelerek ulaştırabilir)

Başvuru evrakları Aker Mesleki Yeterlilik Merkezine ulaştığında Belgelendirme Asistanları tarafından kontrol edilir. Eksiklik olması durumunda başvuru sahibi bilgilendirilir. Eksikliklerin tamamlanması beklenir. Eksiklik yok ise Personel Belgelendirme Müdürü tarafından başvuru onaylanır.

Adaylar, başvuru esnasında başvuru formunda, teşvikten yararlanmak istediğini belirtir ve kendi adlarına açılmış hesaplara ilişkin IBAN numarasını başvuru formuna yazar. Aker Mesleki Yeterlilik Merkezi tarafından başvuruda bulunan aday adına fatura kesilir.

Sınav ücret iadesi MYK Usul ve Esasları doğrultusunda başarılı olan adayın IBAN numarasına, Aker Mesleki Yeterlilik Merkezi tarafından MYK? ya sonuçların bildirilmesi akabinde MYK tarafından gerçekleştirilir.

Tek Nokta Başvurusu:

Bu başvuru yöntemi en az 10 kişilik Aday grupları (farklı mesleklerde olabilir) için kullanılabilir. Mesleki Yeterlilik Kurumu mevzuatında yer alan Tek Nokta Başvuru Formu ilgili üçüncü kişi veya kuruluş tarafından doldurulması gerekir.

Tek Nokta Başvurusu kapsamında ödeme işlemleri Nakit ve/veya banka Teminat Mektubu ile alınmaktadır. Başvuru yapılan meslekler göz önünde bulundurularak çıkan toplam sınav ücreti Aker Mesleki Yeterlilik Merkezi hesabına yatırılması gerekmektedir. (Sınav Ücret Listesini Sınav ve Belgelendirme Süreci bölümünden inceleyebilirsiniz)

Sınav Ücreti ödenirken; dekontun açıklama kısmına Tüzel kişilik unvanı ve MYK Sınav Ücreti olduğuna dair bayanın yazılması gerekmektedir. Sınav ücreti yatırılmayan Tek Nokta Başvurusu değerlendirmeye alınmaz.

Aşağıdaki evrakların;

 • Tek Nokta Başvuru Formunun ıslak imzalı halin
 • Her aday için bir adet Kimlik Fotokopisi
 • Her aday için Aday Başvuru Formunun ıslak imzalı hali
 • Sınav ücreti ödeme dekontu
 • Başvuru yapılan ulusal yeterliliğin, yeterlilik sınavına giriş şartları kısmında belirtilen belgeler (Sektörler bölümünden ilgili mesleğe ait Sınav Şartnameleri başlıklarından bakabilirsiniz)
 • Belge Kullanım Sözleşmesinin ıslak imzalı hali (Belge Kullanım Sözleşmesine ulaşmak için: tıklayınız)

Aker Mesleki Yeterlilik Merkezine teslim edilmesi gerekmektedir. (Kargo/Posta yoluyla veya Aker MYM direkt gelerek ulaştırabilir)

Başvuru evrakları Aker Mesleki Yeterlilik Merkezine ulaştığında Belgelendirme Asistanları tarafından kontrol edilir. Eksiklik olması durumunda başvuru sahibi bilgilendirilir. Eksikliklerin tamamlanması beklenir. Eksiklik yok ise Personel Belgelendirme Müdürü tarafından başvuru onaylanır.

Sınav ücretinin MYK tarafından belirlenen kurallar dahilinde üçüncü kişi veya kuruluş tarafından Aker Mesleki Yeterlilik Merkezi hesabına adaylar için toplu olarak (Tek Nokta Başvuru Formu) ödenmesi halinde, yapılacak sınavlarda başarılı olan adaylar için sınav ücreti iadeleri Bakanlar Kurulunun belirlemiş olduğu üst limit dahilinde Aker Mesleki Yeterlilik Merkezi tarafından üçüncü kişi veya kuruluşa yapılır.

Üretici firmalar kendi ürettikleri ürünlerin ilgili meslekleri icra eden MYK belgeli meslek erbapları tarafından kullanılmasını istemesi halinde, üretici firma ve Aker MYM işbirliği kapsamında sınava katılan adaylar için tek nokta başvurusunda bulunabilir. Ancak başvurunun tek nokta başvurusu olarak işleme alınması için Aker Mesleki Yeterlilik Merkezi olarak MYK?dan ön onay alınır.

Tek Nokta Başvurusu ilgili Usul ve Esaslar için tıklayınız

Tek Nokta Başvurusu ilgili Genel Kurallar için tıklayınız


Paylaş: